Home Uncategorized Cách giải nén file daf

Cách giải nén file daf

Cách giải nén file daf

by aadmincp

I Mở Đầu


Nguyên nhân phiên bản mysql dùng phiên bản mới, sẽ thực hiện restore sẽ bị lỗi, khi thực hiện restore bằng file cách 1.

Nếu cách 1 không thực hiện được sử dụng cách 2 để giải nén trực tiếp để lấy code và database làm bằng thử công.

II Hướng dẫn 2 cách bên dưới để giải nén file daf


Cách 1:
Sử dụng installer.php: Chỉ cần sử dụng installer.php như bình thường với tệp archive.zip. Quá trình này hoàn toàn giống với tệp .zip ngoại trừ trình cài đặt sử dụng một công cụ tùy chỉnh để giải nén tệp lưu trữ.Cách 2:
Sử dụng Windows/Mac/Linux để có thể giải nén

Nếu có trường hợp trình cài đặt.php gặp sự cố khi giải nén ‘.daf’ thì bạn có thể sử dụng công cụ giải nén Linux-Extract để thay thế cách 1.Dưới đây là các bước để chạy công cụ. Cách 1 Giải nén tất cả các tệp và thực hiện cài đặt giải nén thủ công Tải xuống chương trình

Tải file nén tương ứng OS để hỗ trợ giải nén

Link down Windows:

Link down Mac

Link down Linux

MAC/LINUX — Đảm bảo tệp thực thi có quyền chạy. Nếu không hoặc bạn gặp sự cố khi cố chạy, hãy đặt quyền thực thi thông qua trình quản lý tệp hoặc chạy lệnh từ một dòng lệnh.

wget https://kienthuclinux.info/Linux-Extract
chmod +x Linux-Extract
./Linux-Extract -i file*daf

MAC — Trên một số hệ thống, hộp thoại nhà phát triển không xác định có thể mở ra. Nếu vậy, hãy nhấp vào “OK” trên hộp thoại. Truy cập Apple > Tùy chọn hệ thống, nhấp vào Bảo mật & Quyền riêng tư và nhấp vào nút Vẫn mở. WINDOWS — đang cập nhật.

No schema found.

Related Articles

Leave a Comment